руenкрБашкы бет

Мамлекеттик сатып алууларды көзөмөлдөө
Коррупцияга каршы журналы
Өнүгүү келишими

жаңылыктар
Окутуучу тренингтер Ыссык–Көл жана Нарын облустарында өткөзүлдү.

Transparency International – Кыргызстан UNDEF тарабынан каржыланган, ӨНҮГҮҮ КЕЛИШИМ II “ Жергиликтүү жамааттын колундагы отчеттуулуктун аспабы” долбоорунун алкагында, “Өнүгүү келишимдер боюнча окутуучу интернет платформасын” колдонуу тууралуу окутуучу тренингтерди өткөздү.


Толугураак окуу...07.10.2016
кызыктуу


© Transparency International, 2019 – Все права защищены Разработка сайта web stydio SpinStyle