руenкрНовости  » Новости » “Акционердик коомдор жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди.

“Акционердик коомдор жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди.


31.07.2017

"Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” мыйзамынын негизинде “Акционердик коомдор жөнүндө” мыйзамына  “директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү” деген  жаңы түшүнүк киргизилди. 

Мыйзамдагы өзгөртүүлөр  ачык компанияларда директорлор кеңешинин курамынын 30 пайыздан аз эмеси директорлор кеңешинин коз карандысыз мүчөлөрү болууга тийиш экененин белгилейт. Ачык компаниянын директорлор кеңешинин жыйынында милдеттүү түрдө директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрү директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан кем эмес санда болууга тийиш. 

Акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу өткөрүүнүн негизи коомдун добуш берүүчү акцияларынын кеминде 10 пайызынын ээси болушкан акционердин (акционерлердин) талабы болот.

Акционерлердин жалпы чогулушунун компетенциясына аудитордук уюмду жана/же коомдун аудиторун жана аудитордун кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөөнүн өлчөмүн бекитүү кирет. Ошол эле учурда, аудитордук уюмду жана/же коомдун аудиторун тандоо жана аудитордун кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо директорлор кеңешинин компетенциясына кирет.  Эгерде акционерлердин жалпы чогулушунда аудитордук уюм жана/же коомдун аудитору бекитилбесе, анда директорлор кеңеши тарабынан кайрадан аудитордук уюмду жана/же коомдун аудиторун тандоо өткөрүлөт жана акционерлердин жалпы чогулушун өткөргөн күндөн 45 күндөн кечиктирбестен акционерлердин кезексиз чогулушунун кароосуна киргизилет.

Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча, туунду коом негизги коомдун акцияларын сатып ала албайт.

Жаңылыктын булагы:

http://kabar.kg/news/vneseny-izmeneniia-v-zakon-ob-aktcionernykh-obshchestvakh/

 


Тизмеге кайтуу
Пикир алмашуу:
© Transparency International, 2014 – Все права защищены Разработка сайта web stydio SpinStyle