руenкрНовости  » Новости » Кыргызстанда биринчи жолу “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзам кабыл алынды.

Кыргызстанда биринчи жолу “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзам кабыл алынды.


05.01.2018

Кыргыз Республикасынын Президенти 2017 жылдын аягында “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзамына кол койду.  Жогорку Кеңеш мыйзамды 2017 жылдын декабрь айынын 7 күнү кабыл алды.  “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзамы  2018 жылдын июнь айынан тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын негизги максаты – кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзам чегин бир түргө келтирүү жана өркүндөтүү, кызылыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу жана ирээтке келтирүү, ошондой эле жалпысынан мамлекеттик башкаруу системасынын мамлекеттик органдарына жана алардын кызматчыларына расмий саясий жана административдик чечимдерди кабыл алууда аларга колдоо тартипти көрсөтүү.

Мыйзамдын багыты кызыкчылыктардын кагылышуусу институтун ирээтке келтирүү, кызматтагы адамдарды коррупцияга алып келүүчү  кырдаалдарды кыскартуу.

Мыйзам  мамлекеттик жарандык кызматчылардын, муниципадык кызматчылардын, жергиликтүү бюджеттен каржыланган мекемелердин,  уюмдардын  жана ишканалардын же болбосо уставдык капиталында мамлекеттик үлүшү бар болгон мекемелердин жетекчилеринин ишинде уюштуруучулук жана кызыкчылыктардын кагылышуусунун  укуктук негиздерининин башкаруу таламдарын  аныкташы керек.

Жаңылыктын булагы: http://knews.kg/2017/12/prezident-kyrgyzstana-podpisal-soglasovannyj-variant-zakona-o-konflikte-interesov/


Тизмеге кайтуу
Пикир алмашуу:
© Transparency International, 2014 – Все права защищены Разработка сайта web stydio SpinStyle