руenкрЖаңылыктар  » Новости » TI-Кыргызстан "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” колдонмосун иштеп чыкты.

TI-Кыргызстан "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” колдонмосун иштеп чыкты.


17.11.2017

Колдонуудагы мыйзамдын жана жоболордун негизинде, мамлекеттик сатып алууларда катышып жаткан уюмдарга жардам катары Трансперенси Интернешнл Кыргызстан “Мамлекеттик сатып алуулардагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуу жөнүндө” колдонмону иштеп чыкты, ал  сатып алууларды жүргүзүүдө, сатып алуучу уюмдарга жана боло турган ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) туура багытта иш алып барууга жардам берет. Басып чыгарылган колдонмо Кыргыз Респубикасынын мыйзамындагы киргизилген өзгөртүүлөр жана тактоолорду эске алуу менен, кыска жана жеткиликтүү  түрдө мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун өткөрүү жөнүндө баяндамасын камтыйт жана мамлекеттик сатып алуулардын бардык катышуучуларына арналган.  Колдонмо мамлекеттик сатып алуулардын пландаштыруусунан баштап, келишим түзүү менен аяктаган негизги тепкичтери жөнүндө маалыматты камтыйт.   Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары сүрөттөлүп,  стандарттык конкурстук документтердин тизмеси, Ишенимдүү берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) базасы, Көз карандысыз мекемелер аралык комиссия жана башка негизги мамлекеттик сатып алуулардагы учурлар тууралуу түшүнүк берет. 

 

РМамлекеттик сатып алуулардагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуу жөнүндө” колдонмо.


Тизмеге кайтуу
Пикир алмашуу:
© Transparency International, 2019 – Все права защищены Разработка сайта web stydio SpinStyle