руenкрНовости  » Новости » "Өнүгүү келишими II: жергиликтүү жамааттын колундагы отчеттуулуктун аспабы" долбоорунун алкагында жергиликтүү маанидеги көйгөйлөрдү чечүү үчүн Кыргызстандын төрт облусунда айыл өкмөттөрү жана жергиликтүү жамааттар Өнүгүү Келишимдерин түзүп жатышат.

"Өнүгүү келишими II: жергиликтүү жамааттын колундагы отчеттуулуктун аспабы" долбоорунун алкагында жергиликтүү маанидеги көйгөйлөрдү чечүү үчүн Кыргызстандын төрт облусунда айыл


30.03.2017
UNDEF уюмунун каржылык колдоосу менен Transparency International-Кыргызстан уюму тарабынан ишке ашырылып жаткан "Өнүгүү келишими II: жергиликтүү жамааттын колундагы отчеттуулуктун аспабы" долбоорунун алкагында, Өнүгүү Келишимдерин түзүү аркылуу жергиликтүү көйгөйлөр чечилип жатат.
UNDEF уюмунун каржылык колдоосу менен Transparency International-Кыргызстан уюму тарабынан ишке ашырылып жаткан "Өнүгүү келишими II: жергиликтүү жамааттын колунда отчеттуулук аспабы" долбоорунун алкагында, бир катар Өнүгүү Келишимдерин түзүү аркылуу жергиликтүү көйгөйлөр чечилип жатат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү жамааттын ортосунда түзүлгөн Өнүгүү Келишимдери айкындуулукту, отчеттуулукту жана коомчулукту чечимдерди кабыл алуу процессине тартууну жакшыртуу үчүн тузүлгөн. Жергиликтүү жамааттын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун потенциалын күчөтүү үчүн Ош, Жалал-Абад, Нарын жана Ысык-Көл облустарында тренингтер өткөзүлгөн.
Өнүгүү Келишимин аспаб катары колдонуу аркылуу: таза суу менен камсыз кылуу, өзгөчө кырдаалды алдын алуу, суугат суу менен камсыз кылуу, көчөлөрдү жарыктандыруу, ички жолдорду оңдоо, көрктөндүрүү, мектепке чейинки жана мектептеги билим алуунун жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу сыяктуу маанилүү маселелер чечилүүдө.

Тизмеге кайтуу
Пикир алмашуу:
© Transparency International, 2014 – Все права защищены Разработка сайта web stydio SpinStyle